Research - Co-authors

* alphabet order

I’ve written papers with:

Adhikari, Sarina;  Bai, Linquan(白临泉);  Bri-Mathias, Hodge;  Chan, Jason;  Chen, Chien-fei;  Chen, Donghong;  Chen, Xinyu(陈新宇);  Chen, Wu;  Cui, Hantao(崔翰韬);  Ding, Tao(丁涛)Dou, Xiaobo(窦晓波);  Fang, Xin(方鑫);  Gu, Wei(顾伟);  Huang, Can(黄灿);  Jia, Hongjie(贾宏杰);  Jiang, Yilang;  Jiang, Tao(姜涛);  Jiao, Yang;  Jin, Xiaolong;  Kong, Xiangyu;  Li, Fangxing(李方兴);  Li, Xue(李雪);  Li, Na(黎娜);  Li, Rui;  Li, Guoqing(李国庆);  Li, Peng;  Li, Peishuai(李培帅);  Liu, Yilu;  Ma, Tian;  Malkawi, AliMei, Shengwei(梅生伟)Mei, Jun(梅军);  Miao, Huiyu;  Quan, Xiangjun;  Shi, Wenbo(史文博);  Shi, Qinxin(石庆鑫);  Sun, Hongbin(孙宏斌)Wang, Beibei(王蓓蓓);  Wang, Zhenyuan;  Wang, Chengshan(王成山);  Wang, Zhiwei(王之伟);  Wang, Lei;  Wei, Yanli;  Wei, Wei(魏韡);  Wu, Zaijun(吴在军);  Wu, Zhi;  Wu, Qiuwei(吴秋伟);  Xu, Xiaojing;  Xu, Junjun;  Xu, Yao(许瑶);  Xu, You;  Yan, Bin;  Li, Yang(李扬);  Yang, Sichen;  Yang, Kang;  Yu, Xinghuo(余星火)Yu, Jie(喻洁);  Yuan, Haoyu(袁昊宇);  Yun, Ying(恽英);  Zhan, Lingwei;  Zhang, Pei(张沛);  Zhang, Xuan(张璇)Zhang, Chenghai(张成海);  Zhang, Shizhan;  Zhang, Bo;  Zhu, Chengzhi(朱承治);